Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

rychlý kontakt
+420 597  375  470

  KRANIOSYNOSTÓZA

Kraniosynostóza

Bezprostředně po porodu, prochází mozek dítěte extrémně rychlou fází růstu a rozvoje. Objem a velikost mozku novorozence zdvojnásobí svou velikost v 9. měsíci a ztrojnásobí ve 36. měsíci. Lebka dítěte je tvořena z několika kostí, které jsou navzájem spojeny švy. Šev je fibrózní septum, které za normálních okolností zabraňuje srůstu kostí. Tyto švy reagují na růst mozku „roztahováním" a produkcí nové kosti. Tím je umožněn růst lebky spolu se zvětšením velikosti mozku. 

Kraniosynostóza je termín označující předčasný srůst těchto švů, vznikající v prvních týdnech a měsících po narození. Vzhledem k tomu, že mozek nadále roste rychlým tempem, najde si cestu nejmenšího odporu a nakonec dojde ke změně tvaru mozku a lebky. Každý předčasně uzavřený šev, vede k určitému abnormálnímu tvaru hlavy.